Mixstaffel, Ergebnisse vom 08.04.2019

WSG vs. HOST: 0:3

SVV II vs. Hanseklinikum: 1:3

SVV I vs. 1.VC: 0:3