Herrenstaffel, Ergebnis vom 07.01.2019

SVV I vs. 1.VC: 2:3