Mixstaffel, Ergebnisse vom 14.01.2019

WSG vs. 1.VC: 0:3
SVV I vs. SVV III: 3:1