Mixstaffel, Ergebnisse vom 25.03.2019

SVV II vs. SVV III: 0:3

HOST vs. 1. VC: 3:2

SVV I vs. WSG: 3:1