Mixstaffel, Ergebnisse vom 02.12.2019

SVV II vs. PSV: 1:3

Hanseklinikum vs. Prohn: 0:3