Mixstaffel, Ergebnisse vom 22.11.2021

PSV vs. SVV I: 0:3

WSG vs. SVV II: 3:1