Mixstaffel, Ergebnis vom 21.11.2022

PSV vs. WSG: 3:1