Herrenstaffel, Ergebnisse vom 27.11., 28.11. und 30.11.23

1. VC Youngsters vs. 1. VC Dynamo Tresen: 1:3

MVPs:

Wotan (1. VC Youngsters)

Till (1. VC Dynamo Tresen)

 

1. VC Männer vs. SSG Rügen: 1:3

MVPs:

Martin E. (1. VC Männer)

Tony Ö. (SSG Rügen)

 

Empor I vs. PSV: 1:3

MVPs:

Dirk K. (Empor I)

Tom Z. (PSV)

Herrenstaffel, Ergebnisse vom 20.11. und 23.11.

1. VC Dynamo Tresen vs. 1. VC Männer: 1:3

MVPs:

Johanna T. (1. VC Dynamo Tresen)

Christian N. (1. VC Männer)

 

Empor I vs. SSG Rügen: 0:3

MVPs:

Hannes (Empor I)

Wilke T. (SSG Rügen)

 

Empor II vs. PSV: 0:3

MVPs:

Steven Z. (Empor II)

Dirk W. (PSV)

Mixstaffel, Ergebnisse vom 13.11. und 16.11.23

WSG vs. PSV I: 2:3

MVPs:

Gloria (WSG)

Olivia (PSV I)

 

SV Medizin vs. die Hugos: 0:3

MVPs:

Felix (SV Medizin)

Frank H. (die Hugos)

 

PSV II vs. die Hallenstauballergiker: 0:3

MVPs:

Katharina (PSV II)

Andi (die Hallenstauballergiker)

 

SV Abtshagen vs. die Favoriten: 0:3

MVPs:

Erik (SV Abtshagen)

Maurice (die Favoriten)

Herrenstaffel, Ergebnisse vom 06.11. und 09.11.

1. VC Dynamo Tresen vs. Empor I: 2:2

MVPs:

Hacki (1. VC Dynamo Tresen)

Robert (Empor I)

 

1. VC Youngsters vs. PSV: 3:2

MVPs:

Maurice (1. VC Youngsters)

Maik H. (PSV)

 

Empor I vs. 1. VC Männer: 1:3

MVPs:

Frank H. (1. VC Männer)

Hannes (Empor I)

 

Empor II vs. SSG Rügen: 0:3

MVPs:

Tony Ö. (SSG Rügen)

Eckehard D. (Empor II)

Mixstaffel, Ergebnisse vom 23.10.23

WSG vs. die Hugos: 0:3

MVPs:

Gloria (WSG)

Christian D. (die Hugos)

 

die Favoriten vs. die Hallenstauballergiker: 0:3

MVPs:

Leah (Favoriten)

Conrad (Hallenstauballergiker)

 

SV Medizin vs. PSV I: 0:3

MVPs:

Felix (SV Medizin)

André P.(PSV)

 

PSV II vs. SV Abtshagen: 2:3

MVPs:

Tom (PSV II)

Max (SV Abtshagen)

Herrenstaffel, Ergebnisse vom 16.10.23

1. VC Dynamo Tresen vs. Empor II: 3:0

MVPs:

Johanna T. (1. VC Dynamo Tresen)

Steven Z. (Empor II)

 

1. VC Youngsters vs. SSG Rügen: 1:3

MVPs:

Dennis K. (1. VC Youngsters)

Carolin (SSG Rügen)

Mixstaffel, Ergebnisse vom 25.09.23

Hallenstauballergiker vs. SV Abtshagen: 3:0

MVPs:

Conrad (Hallenstauballergiker)

Jenny (SV Abtshagen)

 

die Favoriten vs. PSV II: 3:0

MVPs:

Tim (die Favoriten)

Steffen S. (PSV II)

 

PSV I vs. die Hugos: 1:3

MVPs:

Laura G. (PSV I)

Sarah K. ( die Hugos)